| Prijava
Naziv poduzeća : *
Adresa poduzeća : *
Ulica i broj : *
Grad : *
Poštanski broj : *
Telefon : *
Telefaks : *
E-mail : *
Web site : *
Djelatnost : *
Izlaganje na sajmu :
Potreban izložbeni prostor veličine
*
Napomena:

Molimo da popunjenu prijavu pošaljete na fax: 033 238567 ili 033 238 567. Uplatu kotizacije u visini od 234,00 KM izvršiti na žiro račun 1610000018170051 kod Raiffeisen banke sa naznakom - kotizacija za učešće na Gastro eko festu.

©2009© Sva prava zadržana.

Portuguese classic, is that it is replica watches very coordinated and sophisticated dial design, a narrow bezel, the replica watches sale disk more atmosphere. Arabic numerals and tilt the rolex replica inner bezel to enhance the three-dimensional dial sense, canceled the 12-hour timer function, leaving only the rolex replica watches 30-minute timer and small seconds to make the disk looks more symmetrical harmony.