| Prijava
Naziv poduzeća : *
Adresa poduzeća : *
Ulica i broj : *
Grad : *
Poštanski broj : *
Telefon : *
Telefaks : *
E-mail : *
Web site : *
Djelatnost : *
Izlaganje na sajmu :
Potreban izložbeni prostor veličine
*
Napomena:

Molimo da popunjenu prijavu pošaljete na fax: 033 238567 ili 033 238 567. Uplatu kotizacije u visini od 234,00 KM izvršiti na žiro račun 1610000018170051 kod Raiffeisen banke sa naznakom - kotizacija za učešće na Gastro eko festu.

©2009© Sva prava zadržana.